ERP Knowledge - บทความเกี่ยวกับ โปรแกรม ERP

โปรแกรม ERP คืออะไร?

'โปรแกรม ERP คืออะไร?'

โปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) คือ โปรแกรมหรือซอฟแวร์สำหรับการวางแผนการจัดการทรัพยากรรวมทั้งหมดขององค์กร

ข้อดีและประโยชน์ของโปรแกรม ERP

'ข้อดีและประโยชน์ของโปรแกรม ERP'

ข้อมูลของแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี จะอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน การจัดการข้อมูลง่าย สะดวกรวดเร็ว

ทำไมหลายๆองค์กรซื้อโปรแกรม ERP แล้วถึงล้มเหลวในการขึ้นระบบ

'ทำไมหลายๆองค์กรซื้อโปรแกรม ERP แล้วถึงล้มเหลวในการขึ้นระบบ'

บุคคลากรไม่พร้อมในการขึ้นระบบ มีการต่อต้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น ถนัดใช้ระบบมือ ไม่ถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรม EnProductionERP เป็น โปรแกรม ERP ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดี เพราะ

'โปรแกรม EnProductionERP เป็น โปรแกรม ERP ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดี เพราะ'

ทีมงาน Implement (วางระบบ) มีความชำนาญและประสบการณ์ในการวางระบบโปรแกรม ERP เข้าใจ User

ขั้นตอนในการนำโปรแกรม ERP มาใช้ในองค์กร

'ขั้นตอนในการนำโปรแกรม ERP มาใช้ในองค์กร'

ขั้นตอนที่จะนำโปรแกรม ERP มาใช้แล้วประสบความสำเร็จ มีดังนี้ มีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การเลือกโปรแกรม ERP โดยจะเน้นดูโครงสร้างสถาปัตยกรรมโปรแกรม ERP/โปรแกรมวางแผนการผลิต EnProduction เป็นโปรแกรม ERP โปรแกรมการผลิต [ MRP / MRPII ] ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นของระบบการผลิต ไม่ว่าจะเป็น + [การวางแผนการผลิต][ Production Planning ] + [การคำนวณความต้องการด้านวัตถุดิบ][ MRP - Material Requirement Planning ] + [การจัดตารางการผลิต][ Production Scheduling ] + [การวางแผนด้านกำลังการผลิต][ Capacity Planning ] + [การควบคุมการผลิต][ Production Control, Shopfloor Control ] + [การคิดต้นทุนการผลิต][ Job Costing ] + [การบริหารสินค้าคงคลัง][ Inventory Management ] + [การบำรุงรักษาเครื่องจักร][ Machine Maintenance ] + [Dashboard on MS Power BI]