EnVision Consulting

Product and Service
EnPro BASIC EnPro BASIC เป็นซอฟต์แวร์การผลิตสำเร็จรูป สำหรับองค์กรที่เคยใช้เพียง MS Excel ในการเก็บข้อมูลการผลิตต่างๆ ซึ่งการใช้ MS Excel จะทำให้ข้อมูลที่มีอยู่กระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบ และใช้เวลานานในการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆของบุคลากรเป็นไปด้วยความลำบาก
ประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ สามารถใช้ EnPro BASIC เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และที่สำคัญ EnPro Basic ยังใช้เวลาไม่นานในการขึ้นระบบ และเหมาะสำหรับองค์กรที่มีงบประมาณด้าน IT/ERP ที่จำกัด
EnPro (enproduction) EnProduction เป็นโปรแกรมวางแผนการผลิต ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานในส่วนต่างๆ ของการผลิต ครอบคลุมตั้งแต่การรับ Order ลูกค้า, การForecast ปริมาณผลิต, การประมวลผล MRP เพื่อให้ทราบข้อมูลสินค้าที่ควรผลิตเพิ่มและวัตถุดิบที่ถึงจุดสั่งซื้อ, การสั่งซื้อวัตถุดิบและวางแผนการรับวัตถุดิบ, การควบคุมการผลิตใน Line, ต้นทุนในแต่ละงาน (Job Costing), การประเมินต้นทุนมาตรฐานตามสูตรการผลิต, การจัดลำดับการทำงานของเครื่องจักร และแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance) เป็นต้น
จุดเด่นของโปรแกรม คือ EnProduction เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งมีการพัฒนาไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ทางเราสามารถปรับเปลี่ยนหรือเขียนส่วนเพิ่มเติมให้กับคุณได้ตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานจริงของแต่ละธุรกิจผลิต ยิ่งไปกว่านั้นโปรแกรมสามารถเชื่อมโยงส่วนของบัญชีเข้ากับโปรแกรม Mac5 และ โปรแกรม SAP B1 (โดยทาง Kernel Consulting) ได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณได้ข้อมูลทุกๆ ส่วนครบถ้วน เป็น ERP Solution ...
Mac5 Mac5 เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย รองรับในหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป, ธุรกิจฝากขายห้าง , ธุรกิจซื้อขายเหล็ก, ธุรกิจนำเข้าส่งออก, ธุรกิจผลิตประเภทต่างๆ เป็นต้น จุดเด่นของโปรแกรมอยู่ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่ครบถ้วน และสามารถประยุกต์ให้รองรับกับความต้องการของบริษัทต่างๆ ได้อย่างดี โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมสินค้าคงคลัง, การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต, การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีในรูปแบบหลายมุมมอง เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โปรแกรมบัญชีนี้จะเข้ามาช่วยตอบคำถามให้กับผู้ใช้และผู้บริหารได้เป็นอย่างดี คุณสามารถรู้ข้อมูลสินค้าคงเหลือในคลังได้ทันที สามารถทราบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละสินค้าที่ผลิต และทำให้รู้ข้อมูล Margin ที่เกิดขึ้นในการขายแต่ละครั้งได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ปัจจัยอีกด้านหนี่งที่คุณไม่ควรมองข้าม การนำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปไปใช้ จะใช้ได้ดีไม่ได้เลย ถ้าผู้ใช้ไม่มีความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม ดังนั้นทางเราได้มีทีมงานวางระบบที่มีคุณภาพ สอนการใช้งานและปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ให้เป็นเฉพาะธุรกิจของคุณ ทำให้ผู้ใช้มีความเข้าใจและใช้โปรแกรมได้อย่างดีเยี่ยม ...
Software Service จากประสบการณ์ทางด้าน Software ที่มีมานาน ทางบริษัทเอ็นวิชั่น คอนซัลติ้ง จำกัดได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิต Software รายต่างๆ มอบหมายให้ทางบริษัทเป็นตัวแทนในการติดตั้งระบบ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการ Implement, Training และ support นั่นคือผู้ใช้สามารถใช้บริการของเราได้ตั้งแต่เริ่มจัดหา software ไปจนถึงการใช้ software ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นทางเรายังให้บริการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง Software ตามที่ทางลูกค้าต้องการนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร


...

โปรแกรมการผลิต/ โปรแกรมวางแผนการผลิต/ โปรแกรมวางแผนผลิต/ โปรแกรมบัญชีและการเงิน/ โปรแกรมสำเร็จรูป/ โปรแกรมขายสินค้า/ โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า/ โปรแกรมบริหารลูกค้า/ โปรแกรมบริหารสต๊อก/ คลังสินค้า/ Inventory Control/ โปรแกรมคลังสินค้า/ ต้นทุนผลิต/ คำนวณต้นทุนการผลิต/ โปรแกรมบริหารการผลิต/ MRP/ MRPII/ ERP/ ซอฟต์แวร์/ Software/ สถานะการผลิต/ การผลิต/ โปรแกรมโรงงาน/ Capacity/ Machine/ โปรแกรมบริหารคลังสินค้า/ โปรแกรมบัญชี/ ควบคุมการผลิต/ โปรแกรมบริหารงานซ่อม/ วางแผนเครื่องจักร/ ต้นทุนการผลิต/ รายงานการผลิต/ รายงานแผนการผลิต/ Program/ โปรแกรม